Welkom bij de Vliegende Nonnen
Bestel nu een Vliegende Nonnen t-shirt en sponsor hiermee een volledige gevulde rugzak met schoolmateriaal voor een kind in Nicaragua.
Homet-shirtsprojectenvrijwilligersFoto'spubliciteitdonateurscontact

Onze projecten

Dukkha Foundation

Dukkha FoundationStichting de vliegende nonnen steun Dukkha Foundation, die zich inzetten voor kinderen die op de vuilnisbelt in Cambodja werken. Daarom schenken wij alle opbrengsten van de verkochtte t-shirts aan Dukkha Foundation.

Leven en werken op een vuilnisbelt is zwaar, onveilig en niemand op aarde die daar vrijwillig voor kiest. Maar armoede laat weinig ruimte voor keus. In Cambodja zijn veel families er op aangewezen om voor een habbekrats het meest mensonterende werk te verrichten. Uit het zicht van de stadsmensen en hun dagelijkse bestaan, werken vaders, moeders én kinderen hard op de Stung Meanchey garbage dump. Ze doorzoeken de constant aangeleverde stroom vuilnis afkomstig uit de hoofdstad Phnom Penh, op zoek naar blikjes, plastic flesjes en andere verkoopbare recyclables. Het kleine beetje geld, ongeveer 1 dollar per dag, is net genoeg om te kunnen overleven maar niet genoeg om kinderen naar school te laten gaan. Al is onderwijs hét vrijkaartje voor een betere toekomst voor de kinderen die tegen wil en dank op de vuilnisbelt wonen en werken.

Dukkha Foundation wil de kinderen van de vuilnisbelt de kans op een betere toekomst geven! Samen met lokale mensen steunen wij kinderen en hun families bij het bekostigen van scholing en de aankoop van eten. Zo hoopt de Dukkha Foundation de cirkel van armoede te doorbreken. Inmiddels worden tien kinderen en hun familie ondersteund bij hun scholing. Met een nuchtere kijk op zaken, beseft Dukkha dat dit een kleine stap is, maar hoopt dat de steun zal groeien, zodat meer kinderen in een schooluniform worden gestoken.

Projecten uit het verleden:

Educatieproject in Nicaragua

Karin Eijlders deelt rugzakken uit voor het nieuwe schooljaar.

In de armste wijken van Granada, La Prusia en Las Camelias, leven ca. 500 gezinnen zonder watervoorziening in een droge stoffige omgeving en in krotjes van leem en golfplaten. Veel kinderen kunnen niet naar school omdat hun ouders geen geld hebben voor schoolspullen en uniformen (om geen onderscheid tussen arm en rijk te maken). Liever laten ze de kinderen koffiebonen plukken of koekjes verkopen aan toeristen.

Stichting DE VLIEGENDE NONNEN kwamen bij hun bezoek in 2003 in contact met de Nederlandse Karin Eijlders, zij zorgt ervoor dat arme kinderen naar school gaan en overtuigde de ouders dat hun kind een betere toekomst zou kunnen hebben als ze leren lezen, schrijven en rekenen. Inmiddels heeft Karin ervoor gezorgd dat er fulltime leraren les geven en een klein salaris krijgen maar ook betrekt ze ouders bij het patroon knippen en maken van rugzakken en uniformen.

We stimuleren de kinderen hun schooltijd af te maken en hun ieder jaar een rugzak met schoolmateriaal, schoenen en uniform te doneren en worden jaarlijks met uw steun betaald door Stichting DE VLIEGENDE NONNEN. Voor de ouders zijn er zo geen obstakels meer om hun kinderen niet naar school te laten gaan.

We verwachten hierdoor een gewenste toename van schoolgaande kinderen in deze wijken de komende jaren. Doel is dat uiteindelijk dat alle kinderen naar school gaan en eventueel later kunnen doorstromen naar hogere scholen of zelfs een enkele uitschieter te laten doorstuderen op de universiteit.

Vindt u ook dat de kinderen van La Prusia en Las Camelias naar school moeten gaan? Help hen met uw donatie of bestel een T-Shirt van Stichting DE VLIEGENDE NONNEN en U steunt hiermee een jaar lang een kind met een volledige rugzak met schoolmateriaal.

Nieuwe Fleece kleding voor het Kindervoedsel project van Cora Staats in Peru

Kindervoedselproject in Peru

Het kindervoedselproject is een project dat een paar jaar geleden is opgezet in Cusco door een aantal Peruanen en de Nederlandse Cora Staats. De financiele ondersteuning van de overheid is echter teruggelopen en bedreigt het bestaan van dit project.

Veel van de projectkinderen zijn in de leeftijd van drie maanden tot zes jaar oud, ondervoed en hebben psychosociale problemen. Veelal veroorzaakt door hun slechte thuissituatie: kindermishandeling, verslaafde ouder(s) of kinderen die vaak alleen worden gelaten omdat de (alleenstaande) moeder naar de stad moet om haar producten op straat te verkopen.

Het belangrijkste doel van het kindervoedselproject is arme kinderen in Cusco voedsel te geven. Dagelijks krijgen ze uitgebalanceerde maaltijden aangeboden in een geschikte kindvriendelijke omgeving. Dit vormt de basis van het project, uitgebreid met een opzet in de lijn van een kinderdagverblijf, en dit alles onder toezicht van Cora.Ook worden er diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals picknicken, een dagje dierentuin of het vieren van Kerst.

Er is een professioneel team dat samenwerking zoekt en aangaat met andere hulpverleners en hulporganisaties. Er wordt ook samengewerkt met een dietiste, een sociaal werker, een tandarts, psychologe en een arts die allen een bijdragen leveren aan de voortgang van het ondervoede kind.

Vindt u dat deze kinderen recht hebben op voedzame maaltijden met vitaminen en melk? Zodat zij kunnen groeien en later naar school kunnen in Cusco, help hen met een donatie, Stichting DE VLIEGENDE NONNEN zorgt ervoor dat het bij Cora Staats op de juiste plek terecht komt.


Bekijk Stichting de Vliegende Nonnen op GoedTV